Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – Kamena platforma i zidovi sa mlađom građevinom sa severne strane (2006)