Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – iskopavanja severnog sektora (2006)