Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – Kamena platform I zidovi)