Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – južni sector