Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – Kamena platform, bedem i gradjevina sa svodom (rezervoar)