Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – Gradjevina sa svodom (rezervoar) i masivni kameni bedem