Kale-krševica

Podgradje, hidrotehnički kompleks – unutrašnjost gradjevine sa svodom (rezervoara)