Kale-krševica

Podgrađe, pogled na ‘Hidrotehnički kompleks’ (2008)