Kale-krševica

Nivo sa blokovima i keramikom zapadno od građevine (2010)