Kale-krševica

Izgled sistema za snabdevanje vodom tokom zaštitnih zatrpavanja i pretpostavljeni izgled iz 4. veka pre n.e. (2011)