English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
O projektu:

Naučno istraživanje na lokalitetu „Kale“ obuhvata sve aspekta života jednog urbanog naselja iz IV i III veka pre n. e koje je održavalo bliske veze sa grčkim svetom. Projekat se bavi naučnim tumačenjem i prezentacijom arheološkog materijala sa lokaliteta. Realizacija se obavlja u saradnji nekoliko nacionalnih i regionalnih institucija. Matična institucija je Arheološki institut iz Beograda. Na realizaciji projekta sarađuju Narodni muzej i Filozofski fakultet iz Beograda, kao i Narodni muzej iz Vranja.

Tokom dosadašnjih iskopavanja u Krševici je ispitana površina od tek oko 6%, tako da je teško i zamisliti pravi izgled ovog relativno velikog, dobro organizovanog i očigledno složenog naselja. Mada je namera da se ovim istraživanjima obuhvate svi aspekti života jednog urbanog naselja koje je živelo na dalekoj periferiji mediteranskog sveta, trebaće dosta upornosti, vremena i novca da dođemo do nekih bitnih odgovora. Tako bi radove u Krševici trebalo smatrati samo uvodnim delom dugoročnog projekta, jer sadašnji rezultati više otvaraju neka pitanja, nego što daju rešenja. Ovaj značajan lokalitet, koji mnogo obećava, ima i posebnu dimenziju jer bi rešenje ubikacije Damastiona sigurno predstavljalo veliki doprinos na polju grčke arheologije i antičke istorije.