English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Arheološki lokalitet Kale-Krševica:

Na platou iznad Krševičke reke najstariji nalazi potiču s kraja bronzanog i iz starijeg gvozdenog doba (XII-VII vek pr n.e.), ali moćni slojevi sa ostacima arhitekture i mnogobrojnim pokretnim nalazima odgovaraju rasponu od početka IV do prvih decenija III veka pre n.e. Pokazalo se da su u srcu Balkana, daleko od tada civilizivanog sveta, otkriveni delovi urbanog naselja, građenog po grčkim uzorima, koje je procvat doživelo u vreme Filipa Makedonskog i Aleksandra Velikog.