English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Branislav Tomić Ime i prezime: Branislav Tomić
Godina i mesto rođenja: Beograd, 1951. godina
Diplomirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu, konstruktivni odsek.

 

U životu se bavio:
- gradnjom Mostova (Mostogradnja)
- košarkom (OKK Beograd)
- izlagačkom fotografijom (kandiat-majstor fotosaveza Jugoslavije)
- grafičkom pripremom za štampu (Studio B&Z)
- Programiranjem baza podataka i web aplikacija (trenutno)

Programerske reference:
1. SANU, odbor za književnost: Projektovanje i Izrada računarskog programa - baze podataka za obradu Etnografske zbirke arhiva SANU
2. SANU, odbor za književnost: Projektovanje i Izrada računarskog programa - baze podataka za analizu epskih narodnih pesama
3. Narodni muzej, Beograd: Projektovanje i Izrada računarskog programa  - baze podataka za numizmatičku kolekciju muzeja
4. Narodni muzej, Vranje: Projektovanje i Izrada računarskog programa  - baze podataka za numizmatičku kolekciju muzeja
5. Filozofski fakultet Novi Sad: Projektovanje i Izrada računarskog programa - baze podataka za lingvističku analizu staroslovenskih rukopisa.
6. Narodna biblioteka Srbije: Projektovanje i Izrada računarskog programa - on-line baze podataka staroslovenskih rukopisa [http://digital.nb.rs/rukse/]
7. Narodna biblioteka Srbije: Projektovanje i Izrada internet baze podatka korpusa epskih narodnih pesama [http://digital.nb.rs/epp/]
8. Institut za srpski jezik: Projektovanje i izrada internet baze podataka "Epski gradovi", na osnovu istoimenog štampanog leksikona autora dr Mirjane Detelić [www.branatomic.com/gradovi]
9. Nezavisan projekat:, digitalizacija i konverzja u online bazu podataka Staroslovensko-grčko-latinskog rečnika "Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum", Franca Miklošića, izdanje 1865. [www.branatomic.com/mikl]