English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Saradnici na projektu:

Miroslav Jeremić Ime i prezime: Miroslav Jeremić
Datum rodjenja: 16 novembra 1943
Mesto rodjenja: Ranovac (Petrovac na Mlavi)
E-mail: m.jeremic@ai.sanu.ac.rs

 

Obrazovanje:

Diplomirao je na arhitektonskom fakultetu u Beogradu  1968. godine. Na istom fakultetu je magistrirao (1981.), a zatim i doktorirao (1998.), čime je stekao zvanje doktora tehničkih nauka.  

Zaposlenje:

Od 1970 godine M.Jeremić radi u Arheološkom institutu u Breogradu. Godine 1999 stekao je zvanje naučnog savetnika Arheološkog instituta.
Od 1995 godine, učestvuje u arheološkim istraživanjima Sirmijuma  kao terenski rukovodilac, a od. 1999, zajedno sa dr Ivanom Popović, naučnim savetnikom Arheološkog instituta, rukovodi arheološkim istraživanjima Sirmijuma.


Osnovne teme interesovanja:

Arhitektura i urbanizam antičkih, ranovizantijskih i srednjovekovnih gradova, graditeljske tehnike i primenjeni materijali.
U tom kontekstu čestvovao je u rekognosciranjima i arheološkim istraživanjima:    

 • Srednjovekovnih  gradova Crne Gore ( Ulcinj Sv.Stefan, Budva, Kotor sa okolinom, Herceg-Novi, kao i utvrđenja u unutrašnjosti )
 • Kruševca
 • Medijane (kod Niša),
 • Viminacijuma (kod Starog Kostolca)
 • Caričinog Grada (kod Lebana),
 • Salone (kod Splita)
 • Krševice (kod Bujanovca).
 • Sirmijuma (Sremska Mitrovica)

Samo u Sremskoj Mitrovici, u okviru naučno-istraživačkog projekta-Sirmijum. M.Jeremić je, od 1973. godine do danas, učestvovao u istraživanjima 38 antičkih arheoloških lokaliteta.


Stručni boravci i stipendije:

 • U Raveni,  marta meseca 1971. godine
 • U Muzeju Luvr, u Parizu, novembra i decembra meseca 1973. godine.
 • U  junu  1974., kao član arheološke ekipe Francuske škole u Rimu, učestvuje u arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Bolsena, (II-I vek. pre n.e.)
 • Oktobar i novembar 1981. godine provodi na stažu u Centru za antičku arhitekturu  pri CNRS- u  Pou (Pau), u južnoj Francuskoj.  
 • U dva navrata, novembra 1987. i aprila 1996, boravi u Italiji kao stipendista Francuske škole   u Rimu.
 • Od 1985 do 1990 godine stalni je član francusko-hrvatske arheološke ekipe na iskopavanjma ranohrišćanskog kompleksa na lokalitetu Manastirine kod Splita. 
 • Godine 1989, u maju mesecu,  na katedri za  kasnoantičku arheologiju na univerzitetu Sorbona (Paris IV), zajedno sa profesorom Duvalom drži predavanje na temu: Metodologija rekonstrukcije ranohrišćanskog kompleksa Manastirine (Salona kod Splita).
 • Godine 2001, provodi 5 meseci na stažu, kao vanredni profesor na katedri za kasnoantičku arheologiju na pariskoj Sorboni (Paris IV). Tom prilikom, sem rada na publikaciji Caričin Grad III,studentima Sorbone drži predavanje sa temom: Najnoviji rezultati arheoloških istraživanja Sirmijuma.
 • U maju, 2005 godine na Univerzitetu Sorbona (Paris IV), na poziv prof. Fransoa Barata (François Baratte), šefa katedre za kasnoantičku arheologiju, u dva navrata izlaže studentima doktorantima dva predavanja o razvoju fizičke strukture Sirmiuma: 1) Urbani razvoj Sirmijuma od I do IV veka i  2) Fizička struktura Sirmijuma u V i VI veku.

Priznanja:

 • U jubilarnoj godini tetrarhije, 1 marta 1993 godine, odlukom Skupštine Opštine Sremska Mitrovica, M.Jeremiću je dodeljena Plaketa grada Sremske Mitrovice, za ostvarene rezultate na planu istraživanja i afirmacije Sirmijuma.
 • U Ambasadi Republike Francuske u Beogradu, 12 maja 2010 godine, M.Jeremiću je uručen   orden Viteza akademske palme-Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, kojim ga je Ministar za obrazovanje Francuske odlikovao za unapređenje univerzitetske i naučne saradnje na planu arheologije i  doprinosa razvoju francusko-srpskog prijateljstva.  
 • Član je međunarodne asocijacije za kasnu antiku - Association pour L' Antiquite tardive, sa sedištem u Parizu.  

 

    Izbor pojedinih članaka Dr Miroslav Jeremića:  

 • Drveni skelet u arhitekturi Sirmijuma od I do IV veka (Les Constructions du pan de bois  à Sirmium de Ire  à IVme s.), Starinar XXXVI, Belgrade 1985, p.69-90.
 • Castellum aquae antičke Medijane(Castellum aquae de Mediana antique), Starinar XXXIX, Belgrade 1988, p.61-84.
 • Balajnac, aglomération protobyzantine fortifiée, Antiquite tardive 3, 1995,  p.193-207.  
 • The Caričin Grad Necropolis, Starinar XLV-XLVI, belgrade 1995, p.181-  195.
 • L'Evolutiion du format des briques sur le territoire de la Serbiie, de l' Antiquite au Moyen Âge, MEFRM 109, Rome 1997-1, p.7-20.  
 • Brick Kilns in Sirmium, Starinar L, Belgrade 2001, p.131-154.
 • Lhippodrom de Sirmium à la lumière de nouvelles recherches, Mélanges d'Antiquité Tardive : De infima antiquitate, sdudiola in honorem Noël Duval (Collection de l'Antiquité Tardive 5), Turnhout 2004, p. 1-15
 •   La sculpture rchitecturale de l’ église de Bregovina (VIe s.ap.J.C.) en Serbie du Sud, Starinar LIII-LIV, 2004, p.111-137.  
 •  Sirmium-l’organisation urbaine à la lumière de nouvelles recherches, Die norisch-pannonische Städte und das römische Heer im Lichte der neusten   archäologischen Forschungen (II Internationale Konferenz über norisch-pannonische   Städte Budapest-Aquincum 11-14 September 2002), Budapest 2005, p.179-200.
 • Main Urban Comunication in Sirmium, Römische Städte und Festungen an   der Donau (Akten der regionalen Konfrenz, Beograd 16-19 Oktober 2003), Beograd 2005, p.90- 96.   
 •                                                                           
 • Antičko i tradicionalno graditeljsko nasledje (Kale u Krsevici) (Antique and Traditional Architectural Heritage (Kale in Krsevica), Zbornik Narodnog Muzeja (Recueil du Musée National) XVIII-1, Beograd  2006, p.229-262.       
 • On Some Vaulting Techniques in the Territory of Serbia in the Late Roman Period (Felix Romuliana, 50 years of Archaeological Excavation; Papers of the International Conference, Zaječar, 27th -29th October 2003), Belgrade 2006, p.83-93.