English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Arheološki lokalitet Kale-Krševica / Arheološki nalazi:

Najveći procenat pokretnih nalaza čini keramika koja manjim delom predstavlja atičku robu, kao i jedna vrsta slikanih posuda koje pripisujemo severnoegejskim radionicama, najverovatnije sa Halkidika. Importu pripadaju i mnogobrojne amfore koje uglavnom potiču sa Tasosa, iz Mende, ali i iz drugih centara. Najveći deo čini bogat repertoar različitih oblika stonih, kuhinjskih i posuda za skladišćenje izrađenih po grčim uzorima, ali u lokalnoj radionici koja je radila za potrebe naselja. O tome svedoči žig sa lunarnim slovom ‘E’ koji je utisnut na više posuda.

 

 

Do sada je u različitim delovima naselja nađeno i preko 1500 tegova što govori o ravijenoj tkačkoj delatnosti. O neophodnim resursima, u ovom slučaju vuni, svedoče paleozoološke analize koje su pokazale da su veliki procenat domaćih životinja činile ovce. Pored dominantnog prisustva bovida i svinja, u znatnoj meri bila je zastupljena i divljač. Osim mesa, primarnu ulogu u ishrani imale su žitarice o čemu svedoče i česti nalazi žrvnjeva od vulkanskog kamena, kao i mnogobrojne hlebne peći.

Metal je slabije zastupljen i to su razne vrste nakita kao što su šarnirske i tračke fibule, ‘M’ igle, naušnice, prstenje, kao i staklene perle. Zatim, to su razne vrste alata, delovi bronzanih posuda, gvozdeni ekseri, zakovice, mali noževi i dr. Nalazi oružja do sada nisu konstatovani.