English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Arheološki lokalitet Kale-Krševica / Novac:

Numizmatički nalazi iz Krševice zastupljeni su sa oko desetak primeraka koji obuhvataju raspon od Filipa II, srebrnih drahmi Aleksandra Velikog, preko bronzanog novca Kasandra, Uranopolisa i Demetrija Poliorketesa, do srebrnog komada Pelagije. Na kraju treba dodati i po jednu tetradrahmu ranog kovanja Damastiona i peonskog vladara Audoleona koje su pronađene u blizini lokaliteta.