English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Arheološki lokalitet Kale-Krševica / Damastion:

Način organizacije prostora u Krševici, vrsta arhitekture, importovana keramika, novac i drugi nalazi jasno ukazuju na grčko prisustvo i značaj ovog naselja koje je sve vreme održavala bliske veze sa Egejom. Sve to je otvorilo pitanja o funkciji i imenu ove najsevernije naseobine sa helenskim odlikama. Sve to nas direktno dovodi u vezu sa Damastionom, rudničkim gradom koji je zabeležio samo Strabon u svojoj Geografiji, a koji ni do danas nije ubiciran. Sve više ima razloga za pretpostavku da se Damastion nalazio u dolini Južne Morave, na mestu lokaliteta Kale u Krševici, ali konačni odgovor pružiće samo dalja iskopavanja.