English | Srpski Lokacija   |   Kontakt   |   Mapa sajta
Arheološki lokalitet Kale-Krševica / Horizont mlađeg gvozdenog doba (II/I vek pre n.e.):

Najmlađi horizont na akropoli čine ostaci naselja i više jama kultnog karaktera. Tu je otkriveno više posuda koje dobro ilustruju etnički sastav grupa koje su posle pada Makedonije i formiranja rimske provincije (146. godine pre n.e.) prodirale na jug i pljačkale ove bogate krajeve. Događaji o kojima govorimo pominju se u antičkim izvorima, a nalazi iz Krševice delom potvrđuju da su u čestim pohodima pored Skordiska učestvovali i Tračani, Dačani, Tribali i Dardanci.